FALSKE ERINDRINGER - ISÆR HOS ÆLDRE


Vi har tidligere i Forskningsnyt omtalt nogle undersøgelser, der viser, at vi mennesker let kan komme til at tro, at vi kan huske noget, selvom det rent faktisk ikke er forekommet, således at det, vi tror vi kan huske, snarere er en fantasi (Forskningsnyt 1996, nr. 5).

Nu viser en ny undersøgelse af Daniel Schacter fra Harvard University, USA, at denne tendens til at forveksle erindring og fantasi tilsyneladende er mere udtalt hos ældre end hos yngre mennesker.

Schacter og hans kolleger viste en gruppe yngre og en gruppe ældre forsøgspersoner en videofilm af et længere begivenhedsforløb. To dage senere skulle forsøgspersonerne gennemse en række fotografier, som angiveligt stammede fra den tidligere fremviste videofilm. Nu skulle hver af forsøgspersonerne kigge billedrækken igennem, og for hvert billede skulle de på et tilhørende spørgeskema notere, om de synes, at de kunne genkende billedet fra den tidligere film eller ej. Hvis de svarede ja til, at de kunne genkende billedet, skulle de desuden svare på, hvor sikre de var på deres genkendelse.


De billeder, der blev forevist, var i virkeligheden en blanding af billeder, der faktisk var taget fra videofilmen og billeder, der intet havde med videofilmen at gøre.

Det viste sig, at der både hos de yngre og de ældre forsøgspersoner forekom en del "falske genkendelser", hvor forsøgspersonerne noterede, at de udmærket kunne genkende et billede fra filmen - selvom billedet altså slet ikke havde noget med filmen at gøre. Men det viste sig også, at forekomsten af disse "falske genkendelser" var over dobbelt så

stor i gruppen af ældre forsøgspersoner sammenlignet med de yngre forsøgspersoner. De ældre forsøgspersoner var dog også gennemgående mere i tvivl om, hvorvidt de kunne genkende de billeder, der rent faktisk var forekommet i filmen.

Forskerne mener, at de ældres større besvær med at skelne mellem korrekte og falske genkendelser beror på, at de ældre mennesker har så mange flere erindringer i hukommelsen, at det er et meget større - og vanskeligere - arbejde for deres hjerne at "bladre" rundt i hukommelsen for at se, om et bestemt billede svarer til noget, de tidligere har oplevet.

tn


Kilde: Schacter, D. L., Koutsaal, W., Johnson, M. K., Gross, M. S., & Angell, K. E. (1997): False Recollection Induced by Photographs: A Cornparison of Older and Younger Adults. Psychology and Aging, 12(2), 203-215

Forsknings-nyt fra psykologien 1998, 7(2)

© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.


Læs osse:

FALSKE ERINDRINGER

INDPLANTNING AF FALSKE BARNDOMSERINDRINGER - Forsknings-nyt fra psykologien 1995, 4(4)

FALSKE ERINDRINGER - Forsknings-nyt fra psykologien 1996, 5(6)

SÅDAN SKABER MAN FALSKE BARNDOMSERINDRINGER - Forsknings-nyt fra psykologien 1997, 6(2)

FALSKE ERINDRINGER - ISÆR HOS ÆLDRE
- Forsknings-nyt fra psykologien 1998, 7(2)

TRAUMATISKE ERINDRINGER - OG FANTASIER - Forsknings-nyt fra psykologien 1998, 7(4)

GENTAGNE FORESTILLINGER KAN BLIVE TIL FALSKE ERINDRINGER
- Forsknings-nyt fra psykologien 1999, 8(1)

HUSKER MAN BEDST DE FALSKE ERINDRINGER?
- Forsknings-nyt fra psykologien 2003, 12(3)

FALSKE ERINDRINGER SMITTER - Forsknings-nyt fra psykologien 2003, 12(3)

FORTRÆNGER MAN TIDLIGERE SEKSUELLE OVERGREB?
- Forsknings-nyt fra psykologien 2004, 13(1)HUKOMMELSE

HVORDAN HUSKES TRAUMATISKE BEGIVENHEDER? - Forsknings-nyt fra psykologien 1999, 8(6)

DEN UPÅLIDELIGE HUKOMMELSE - Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(1)

FØLELSESMÆSSIG SELVKONTROL KAN HÆMME HUKOMMELSEN - Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(1)


OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: genfundne, minder,
Sidst opdateret 18. januar 2015