KAN VREDEN HÆVE HUMØRET?


Vi opfatter vel almindeligvis vreden som en negativ, altså ubehagelig, følelse, men alligevel kan man komme også ud for mennesker, der tilsyneladende næsten nyder at skælde andre ud, og som endda ser ud til at komme i helt godt humør efter at have givet andre en skideballe.

Dette tilsyneladende paradoks har fået tre amerikanske psykologer fra Universitetet i Iowa til at stille sig det spørgsmål, om vi måske ligefrem undertiden opfører os vredt eller aggressivt over for andre for at forbedre vores eget humør. Eller med andre ord: Kan det være lystbetonet og humørforbedrende at være aggressiv over for andre?

For at teste denne hypotese bad forskerne 50 unge mænd og kvinder om at deltage i et eksperiment, hvis formål de dog ikke røbede for deltagerne. I den første del af eksperimentet søgte man at gøre forsøgspersonerne vrede ved at håne og nedgøre en skriftlig opgave, de havde besvaret over et givet emne. I den anden del af eksperimentet fik forsøgspersonerne mulighed for at være "aggressive" over for en anden forsøgsperson, idet forsøgspersonerne to og to blev udsat for et reaktionstids-eksperiment, hvor man angiveligt ville søge at forbedre resultaterne ved at "straffe" den af de to forsøgspersoner, der ved hvert forsøg var den langsomste på knapperne. Videre var forsøget indrettet således, at straffen bestod af to sekunders støj i en høretelefon, og den forsøgsperson, der skulle "straffe" sin makker i reaktionstids-forsøget, kunne selv vælge støjstyrken ved at dreje på en knap fra 60db til 105db. En støj på 105db er så ubehagelig, at det må betegnes som pinefuldt – men dog ikke skadeligt.

Fra tidligere forsøg vidste man, at forsøgspersoner, der var chikaneret i den første del af eksperimentet – hvor de var blevet hånet for deres skriftlige præstation – valgt betydeligt stærkere "straffe" til makkeren i reaktionstids-eksperimentet sammenlignet med forsøgspersoner, der ikke var blevet gjort vrede i forvejen. Men det nye i det her omtalte eksperiment var, at man i forvejen – under et helt andet påskud – havde givet halvdelen af forsøgspersonerne en pille med den besked, at pillen helt ville neutralisere deres følelsesliv, så de hverken ville være i stand til at føle glæde eller nedtrykthed. Pillen var reelt kun en harmløs kalkpille.


Resultatene af dette eksperiment viste, at forsøgspersonerne, der ikke havde fået fup-pillen, benyttede lige så kraftige straffe som forsøgspersoner, der i tidligere eksperimenter på samme måde var blevet gjort vrede af forsøgslederen. Men den gruppe af forsøgspersoner, der havde fået den omtalte fup-pille – og altså ikke troede, at noget kunne gøre dem glade – benyttede ikke stærkere straffe end forsøgspersoner, der slet ikke var gjort vrede i forvejen!

Selv om pille-gruppen var blevet lige så vrede som den anden gruppe over at blive forhånet i forvejen, viste de altså ingen tendens til at lade deres vrede gå ud over andre – hvilket formodentlig kun kan forklares med, at de netop ikke troede, at en aggressiv adfærd kunne hæve deres humør.

Konklusionen på denne undersøgelse er altså, at den i høj grad støtter antagelsen om, at i hvert fald en del af den vredladne adfærd, vi bliver udsat for, beror på, at den vredladne person forventer – mere eller mindre bevidst – at få hævet sit humør efter at have afleveret skideballen.

Den omstændighed, at man ganske kortvarigt kan få en lystbetonet oplevelse af at opføre sig aggressivt over for andre, forhindrer selvfølgelig ikke, at man på langt sigt kan blive ganske deprimeret over, at man får et dårligere forhold til sine medmennesker, når man opfører sig aggressivt.


tn


Kilde: Bushman, B.J., Baumeister, R.F., & Philips, C.M. (2001). Do People Aggress to Improve Their Mood? Catharsis Beliefs, Affect Regulation Opportunity, and Aggressive Responding. Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 17-32

Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(6)


Læs osse:

VREDE

VREDE I VENSTRE HJERNEHALVDEL - Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(6)


© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015