SPILLER TERAPEUTENS KØN NOGEN ROLLE FOR TERAPIENS EFFEKT?


Mennesker, der står i begreb med at søge hjælp hos en psykoterapeut til løsning af deres psykiske problemer, kunne formodentligt let komme på den tanke, at kvindelige terapeuter måske er bedre end mandlige - eller omvendt? Eller hvis man selv er en mand, bør man måske sørge for at få mandlig terapeut, for de er vel bedst til at sætte sig ind i en anden mands problemer?

Takket være en ny undersøgelse af fire amerikanske psykologer, ledet af Daniel Bowman fra universitetet i Alabarna, kan man nu besvare begge disse spørgsmål med et klart nej! Der er tilsyneladende ingen som helst tendens til, at kvindelige terapeuter er bedre end mandlige - eller omvendt for den sags skyld. Og der er heller ingen tendens til, at klienter, der har en terapeut af deres eget køn, får bedre udbytte af terapien end klienter, der bliver behandlet af en terapeut af det modsatte køn.

Den omtalte undersøgelse bestod i en såkaldt meta-analyse, dvs. en systematisk gennemgang af en lang række enkeltundersøgelser over effekten af psykoterapi således, at alle de forskellige undersøgelsesresultater kan regnes sammen via en fælles formel, så man kan se, hvad der betyder noget - og hvad der ikke betyder noget - for terapiens virkning på tværs af alle enkeltundersøgelser. I denne undersøgelse indgik der hele 64 enkeltundersøgelser omfattende i alt 1.600 terapeuter og 11.000 klienter, så resultaterne skulle være til at stole på!

Forskerne så imidlertid ikke blot, om kønnet - hos klienten og terapeuten - spillede nogen rolle for terapiens forløb, men også om terapeutens teori og træning spillede en rolle for udbyttet af terapien, og disse to faktorer viste sig at være langt mere betydningsfulde end kønnet. Således viste det sig, at de terapeuter, der arbejdede ud fra de nye såkaldte kognitiv-adfærdsterapeutiske principper, havde gennemgående bedre resultater end de terapeuter, der arbejder ud fra Freuds ældre psykoanalytiske teorier. Desuden var de terapeuter, der havde en grundig uddannelse som psykologer og terapeuter, mere effektive end psykoterapeuter uden disse kvalifikationer.

Men kønnet spillede altså ingen rolle for udbyttet af terapien. Og mere overraskende er det måske også, at længden eller varigheden af terapien heller ikke spillede den store rolle. De klienter, der havde været i meget langvarig terapi, f.eks. mere end et år, havde ikke fået et klart bedre udbytte end de, der havde været i korttidsterapi (15-20 gange). Kun ved de meget korte forløb (under 10 gange) var udbyttet ringere.

tn

Kilde: Bowman, D., Scogin, F. & Floyd, M. (2001). Psychotherapy. Lenght of Stay and Outcome: A MetaAnalysis of the Effect of Therapist Sex. Psychotherapy, 38(2), 142-148.

Forsknings-nyt fra psykologien 2002, 11(4)

© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015