SKAL PSYKOTERAPEUTEN OGSÅ FORTÆLLE OM SIG SELV?


Normalt forventes det at personer, der søger psykoterapi for psykiske problemer eller lidelser, er villige til at "kramme ud" med alle deres indre problemer og "hemmeligheder". Ellers er det svært for terapeuten at forstå, hvad der dybest inde plager klienten. Derfor er det ikke overraskende, at flere undersøgelser har vist, at psykoterapi lykkes desto bedre, jo mere villig klienten er til åbne sig helt op og tale ærligt om sine inderste problemer.

Men er det også en fordel for terapiens forløb, hvis terapeuten fortæller om sine egne eventuelt lignende problemer? Det spørgsmål har man diskuteret frem og tilbage blandt psykoterapeuter i mange år. De, der er fortalere for åbenhed også fra terapeutens side, peger på, at adskillige undersøgelser viser, at et godt terapeut-klientforhold også er godt for terapiens forløb. Og man mener, at dette forhold bliver bedre, hvis terapeuten tør fortælle sine klienter, at han eller hun også kun er et almindeligt menneske med egne sorger og problemer. De, der advarer mod åbenhed fra terapeutens side, mener, at det er bedst for terapien, hvis klienten har en stor respekt og beundring for terapeuten, og at indrømmelser af problemer eller svaghed fra terapeutens side kan risikere at svække denne beundring.

Således er debatten bølget frem og tilbage, men nu har to amerikanske psykologer, Mama Barrett og Jeffrey Berman, gjort sig den ulejlighed at udføre en grundig undersøgelse til afklaring af dette ganske interessante spørgsmål.

De to psykologer benyttede sig af den omstændighed, at der ved deres universitet var oprettet en universitetsklinik, hvor vordende psykoterapeuter fik træ ning i at udføre psykoterapi under vejledning af ældre, mere erfarne psykoterapeuter. Den omtalte træning foregik over et halvt år og bestod normalt i, at hver af vordende terapeuter fik to klienter i behandling i løbet af det halve år. For at undersøge effekten af åbenhed eller det modsatte fra terapeutens side, instruerede de to forskere en række unge psykoterapeuter i at være udpræget åbne om sig selv over for den ene af de to klienter, mens de omvendt ikke skulle tale om sig selv - men kun om klienten - i det andet af de to terapeutiske træningsforløb.

Efter at 18 unge terapeuter havde haft 36 klienter i et almindeligt terapeutisk forløb, bad man både terapeuterne og klienterne om at udfylde spørgeskemaer vedrørende terapiens forløb, om den havde været effektiv, og om hvad de to parter havde syntes om hinanden.

Resultaterne var helt overvejende til fordel for det synspunkt, at det er godt for terapien, hvis terapeuten også er åben om sig selv over for klienten. De klienter, der var blevet behandlet af terapeuter, der var instrueret i åbenhed, kunne for det første bedre lide deres terapeuter, og for det andet følte de sig bedre hjulpet af terapien.

Forskerne undersøgte også om åbenhed fra terapeutens side ville medføre øget åbenhed fra klientens side. Det blev belyst ved at gennemspille båndoptagelser fra de terapeutiske timer for to andre psykologer, der skulle "tælle", hvor mange tilfælde af åbenhed ("selvafsløring") der forekom hos henholdsvis terapeuter og klienter. Det var ikke overraskende, at der forekom langt flere tilfælde af åbenhed hos de terapeuter, der var instruerede i åbenhed (så instruktionen var altså lykkedes udmærket), men der var ikke forskel på klienternes grad af åbenhed afliængigt af, om terapeuterne var eller ikke var åbne om sig selv.

Det kan altså konkluderes ud fra denne undersøgelse, at åbenhed fra terapeutens side kan føre til mere klienttilfredshed og bedre afhjælpning af de psykiske problemer - men også at terapeutens åbenhed ikke nødvendigvis fører til mere åbenhed fra klientens side.

tn

Kilde: Barrett, M.S. & Berman, J.S. (2001). Is Psycotherapy More Effective When Therapists Diselose Information About Themselves? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69(4). 5 97-603.

Forsknings-nyt fra psykologien 2002, 11(4)


© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015