MÆND MED HØJT FORBRUG AF PORNOGRAFI


Kvindelige forskere fra Harvard University i USA har udført fire undersøgelser for at se, om der er forskel på mennesker med et stort forbrug af pornografi og mennesker, der ikke eller kun i meget ringe grad interesserer sig for pornografi.

I den første af disse undersøgelser viste det sig - næppe overraskende - at "storforbruget" af pornografi langt oftere forekom blandt mænd end blandt kvinder, og derfor handlede de følgende undersøgelser kun om mænd.

Den første undersøgelse viste iøvrigt også, at mænd med fast partner brugte mere pornografi end enlige mænd, hvilket måske er mere overraskende.

I den anden undersøgelse blev mænd med et stort eller lille forbrug af pornografi bedt om at udfylde et spørgeskema om, hvordan de troede andre mænd typisk opførte sig i tilværelsen. Det viste sig, at mænd med et højt pornografiforbrug mente, at andre mænd i almindelighed var mere virile og maskuline, end mændene med et lavt pornografiforbrug troede.

Det viser altså, at et højt forbrug af pornografi er forbundet med en tendens til at "se" større forskel på mandlig og kvindelig adfærd.

I det tredje eksperiment blev de mandlige forsøgspersoner bedt om at beskrive en række billeder af kvinder. Det viste sig, at mænd med et højt pornografiforbrug langt oftere end andre mænd omtalte seksuelle egenskaber hos de kvinder, der skulle beskrives. Det viser altså, at et stort pornografiforbrug er forbundet med tendensen til at se kvinder som "seksualobjekter".

I det fjerde og sidste eksperiment viste man først en videofilm med et voldeligt-seksuelt indhold for mænd med stort og lille pornoforbrug. Før og efter filmen skulle mændene udfylde et spørgeskema om deres opfattelse af, om mænd og kvinder var ens eller forskellige på en lang række områder.

Efter at have set den voldelig-seksuelle film mente mænd med et stort pornoforbrug, at der var større forskel mellem kvinder og mænd, eller med andre ord, at kvinder var mere forskellige fra dem selv, end de mente inden filmen. Mændene med et lavt pornoforbrug reagerede modsat: Deres opfattelse af forskel på mænd og kvinder blev mindre efter den skrappe film. Man kan sige, at disse mænd snarere "rykkede sammen med" kvinderne i deres menneskesyn som følge af den skrappe film.

Senere blev eksperimentet gentaget med en romantisk film om forelskelse og kærlighed mellem to unge. Denne film havde ligeledes en modsat effekt på de to typer af mænd: De "høj-pornografiske" mænd reagerede på den romantiske film ved at "se" færre forskelle på mænd og kvinder, mens de "lavpornografiske" mænd reagerede på den samme film ved at se større forskel på mænd og kvinder!

tn

Kilde: Frable, D. E. S, Johnson, A. E. & Kellman, H. (1997): Seeing Masculine Men, Sexy Women, and Gender Differences: Exposure to Pornography and Cognitive Constructions of Gender. Journal of Personality, 65(2), 312-355.

Forsknings-nyt fra psykologien 1998, 7(2)


© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015