UBEHANDLEDE KRISEREAKTIONER KAN VÆRE DYRE FOR SAMFUNDET


Som nævnt i foregående artikel benytter man nu om dage betegnelsen PTSD – post traumatisk stressforstyrrelse – som betegnelsen for det man tidligere lidt ubestemmeligt kaldte krisereaktioner.

Undersøgelser fra flere lande tyder på, at mange mennesker går rundt med "gamle krisereaktioner" eller langvarige PTSD-lidelser, som ikke er blevet ordentlig behandlet med psykologiske metoder i tiden efter de traumatiske begivenheder, så de har "bidt sig fast i sindet" og plager deres ofre i årevis efter traumet. Det er naturligvis synd for de pågældende, men hvis det ikke er nok til at øge den sundhedspolitiske villighed til at tilbyde hjælp til PTSD-ofre, så kan en ny amerikansk undersøgelse måske hjælpe på denne villighed. Det viser sig nemlig, at mennesker med ubehandlede krisereaktioner, altså langvarige PTSD-lidelser er ganske dyre for samfundet, fordi de kræver mere behandling for andre lidelser (i stedet for den kriseterapi de aldrig fik).Den amerikanske undersøgelse omfattede 1225 kvinder i alle aldre, som udfyldte et ganske omfattende og grundigt spørgeskema vedrørende symptomer på PTSD efter forskellige traumer i det tidligere liv.

På baggrund af disse besvarelser blev kvinderne inddelt i tre grupper: 1) En gruppe med få eller ingen symptomer på PTSD, hvilket heldigvis var langt de fleste, nemlig 843 af de 1225 kvinder. 2) En gruppe med tydelige, men dog milde til moderate symptomer på PTSD, hvilket gjaldt for 270 af kvinderne og endelig 3) En gruppe på 83 kvinder med temmelig svære og langvarige PTSD-symptomer.

Herudover havde man fra kvinderne selv og fra forskellige andre kilder indhentet omfattende oplysninger om kvindernes forbrug af sundhedsvæsenet, både på det psykiatriske og somatiske område.

Resultaterne viste generelt et stigende forbrug af psykiatrisk og medicinsk behandling ved stigende grader af PTSD-symptomer. Sammenlignet med gruppen uden PTSD-symptomer udviste gruppe 2 med de moderate PTSD-symptomer især et større forbrug af psykiatrisk hjælp (nervemedicin m.m.), men dog ikke et væsentigt større forbrug af almindelig lægehjælp. Det sidste forekom til gengæld i gruppen med svære PTSD-symptomer. For deres vedkommende var der en væsentlig stigning i forbruget af almindelig sygdomsbehandling, både hos den praktiserende læge og hos forskellige specialister samt ved hospitalsindlæggelser for diverse sygdomme.

Om de betydelige ekstra udgifter til lægehjælp for gruppen med svære PTSD-symptomer beroede på forholdsvis "indbildte sygdomme" (såkaldt somatisering, hvor man udtrykker sin psykiske pine i kropslige symptomer) eller om denne gruppe var blevet reelt mere syge p.g.a. deres PTSD-lidelser, kan denne undersøgelse ikke afgøre, men de seks forskere er i hvert fald ikke i tvivl om, at et bedre offentligt tilbud til hjælp for krisereaktioner udover at give de pågældende en bedre livskvalitet, også ville være en "god forretning" for samfundet!

tn


Kilde: Walker, E. A., Katon, W., Russo, J., Ciechanowski, P., Newman, E. & Wagner, A. W. (2003). Health Care Costs Associated with Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in Women. Arch Gen Psychiatry, 6, 369-374.

Forsknings-nyt fra psykologien 2003, 12(5)


Læs osse:

KRISEREAKTIONER - PTSD:

GIVER KRISEREAKTIONER SARTE NERVER - ELLER ER DET OMVENDT? - Forsknings-nyt fra psykologien 2003, 12(5)

HVEM HAR DE ALVORLIGSTE AKUTTE PSYKISKE REAKTIONER EFTER EN ULYKKE? - Forsknings-nyt fra psykologien 2003, 12(5)


KRISETERAPI:

TRE FORMER FOR KRISETERAPI - Forsknings-nyt fra psykologien 2003, 12(5)© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015