GRAVIDES DRØMME VARSLER FØDSELSDEPRESSION


Der er ingen der ved, hvorfor vi skal tilbringe en tredjedel af tilværelsen i sovende tilstand, og der er slet ingen, der ved hvorfor vi skal tilbringe en fjerdedel af nattesøvnen i den meget underlige tilstand vi kalder drømmetilstanden, hvor hjernen tilsyneladende arbejder på højtryk, men unægtelig på en hel anden måde end i den vågne tilstand om dagen.

Der er mange teorier om, hvorfor vi drømmer lige fra Freuds gamle teori om drømme som ønskeopfyldelse i forbindelse med forbudte ønsker og drifter til moderne hjerneforskeres teori om drømme som udtryk for meningsløse "kortslutninger" i hjernevævet, altså som helt uden nogen psykologisk betydning. Nu viser en israelsk undersøgelse, at der nok knytter sig en eller anden psykologisk betydning til de natlige drømme, om end det er en betydning, der formodentlig er helt anderledes end den, Freud forestillede sig.

De israelske forskere tog udgangspunkt i den triste kendsgerning, at mange førstegangsfødende kvinder reagerer med en besynderlig stærk og undertiden ganske langvarig nedtrykthed efter fødslen, den såkaldte fødselsdepression. Der er også mange teorier om årsagen til disse fødselsdepressioner, og disse teorier kan deles i biologiske teorier, der drejer sig om en mulig indflydelse på hjernen af de store hormonelle ændringer under og efter fødslen, og de psykologiske teorier, der bl.a. handler om angst, usikkerhed og hjælpeløshed i forbindelse med den helt ny udfordring med at tage sig af et spædbarn.

De israelske forskere ræsonnerede, at hvis der ligger en mere eller mindre bevidst frygt og usikkerhed bag fødselsdepression, og hvis drømmene på en eller anden måde afspejler de mere ubevidste lag i psyken, så kunne det tænkes at drømmene under graviditeten kunne forudsige, om kvinderne ville få en fødselsdepression efter nedkomsten eller ej.


GravidFor at teste denne hypotese bad forskerne 166 førstegangs gravide kvinder et par måneder inden nedkomsten, om at beskrive den seneste drøm, de kunne huske. Disse drømme blev af erfarne psykologer scoret m.h.t. om de var præget af negative følelser som frygt eller tristhed, og om de tydede på nervøsitet for noget i fremtiden.

Derefter kontaktede forskerne igen de 166 nu nybagte mødre en til to måneder efter fødslen, og undersøgte om de på dette tidspunkt led af fødselsdepression. Mødrene blev inddelt i to grupper; en gruppe på 132 mødre, der var uden klare tegn på fødselsdepression, og en mindre gruppe på 34 mødre, der viste tydelige tegn på fødselsdepression.

Spørgsmålet var så nu, om der var nogen sammenhæng mellem kvindernes drømme under graviditeten, og den senere forekomst af fødselsdepression.

Det var der faktisk i høj grad, men forbindelsen var modsat det, de fleste nok ville vente. Det var de kvinder, der ikke fik fødselsdepression, der havde de mest ubehagelige, angstfyldte og "nervøse" drømme under graviditeten. De kvinder, der senere fik fødselsdepression, havde ikke berettet om nær så mange pinefulde drømme.

Hvis drømme "blot" afspejler den nervøsitet og bekymring de gravide havde vedrørende deres senere nedkomst, og som senere gjorde dem deprimerede, ville man have ventet den modsatte sammenhæng således, at de mest depressionstruede kvinder også var dem, der mest berettede om angstfyldte drømme. Det forholdt sig altså lige omvendt, og de israelske forskere mener, at dette støtter én af de mange drømmeteorier, nemlig den der går ud på, at vi undertiden i drømmenes verden "afreagerer" følelsesmæssige spændinger, så de ikke plager os så meget i det vågne dagligliv. Udfra denne hypotese var det altså de kvinder, som mest "gennemlevede" og "afreagerede" deres frygt og bekymringer i drømmenes verden, som mest blev lettet for disse negative følelser efter nedkomsten, og derfor ikke udviklede en fødselsdepression.

tn


Kilde: Kron, T. & Brosh, A. (2003). Can Dreams During Pregnancy Predict Postpartum Depression? Dreaming, 13(2),67-81.

Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(6)

© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015