KØNSFORSKELLE I DRØMMENES VERDEN


Ligger mændene om natten og drømmer om sex og vold? Ikke mere end kvinderne gør, hvis man skal tro en drømmeundersøgelse fra Brasilien. Ifølge denne undersøgelse forekom et seksuelt tema i 12% af kvindernes drømme og i 11% af mændenes drømme, altså så godt som ingen forskel - i hvert fald ikke i retning af flere sexdrømme hos mændene. Med hensyn til drømme om vold eller aggression af en eller anden art var der dog en vis beskeden forskel på de to køn, men næppe i den retning de fleste formodentlig ville have ventet, idet der optrådte voldelige "scener" i 22% af de kvindelige drømme mod kun 16% i de mandlige drømme.

Den brasilianske undersøgelse, som blev udført af en amerikansk psykolog fra Californien, Stanley Krippner, og en tysk psykolog fra Berlin, Jan Weinhold, omfattede 137 kvindelige og 103 mandlige brasilianere i 40 års alderen fra den "øvre middelklasse". De pågældende havde deltaget i et kursus om drømmeterapi engang i 90erne, og i løbet af dette kursus havde hver deltager nedskrevet en tydelig drøm, de havde oplevet i kursusperioden.


Alle disse nedskrevne drømme er blevet omhyggeligt analyserede med hensyn til deres forskelligartede indhold af de to omtalte forskere, og det mest slående resultat af undersøgelsen er måske fraværet af tydelige kønsforskelle på langt de fleste områder. Ud over fraværet af - væsentlige - kønsforskelle med hensyn til sex og vold var der heller ingen kønsforskel med hensyn til at drømme om lykkelige eller ulykkelige begivenheder, om udendørs eller indendørs begivenheder, om følelsesmæssigt stærke eller følelsesmæssigt neutrale begivenheder, eller om mandlige eller kvindelige personer i drømmene. Der var heller ikke nogen gennemsnitlig forskel på længden af de nedskrevne drømmeberetninger.

Det ser således først og fremmest ud til, at der er en næsten slående lighed mellem mænds og kvinders drømme, men der var dog også på enkelte områder nogle klare forskelle.

Som man måske kunne vente, drømte kvinderne hyppigere end mændene om børn, selv om det nu kun var ganske få procent af de to køn, der overhovedet drømte om børn: Seks procent af kvinderne og to procent af mændene. Det var måske mere overraskende, at mændene noget hyppigere end kvinderne drømte om "fremmede personer", som optrådte i 37% af mændenes drømme mod kun 26% af de kvindelige drømme. Til gengæld drømte kvinderne om lidt flere personer i deres drømme, nemlig 2,8 personer i gennemsnit mod 2,1 personer i gennemsnit hos mændene.

Endvidere fandt forskerne, at kvinderne ofte drømte om deres egen krop (18% af drømmene mod 11% hos mændene) og om mad (3% mod mændenes beskedne 1%).

Men hovedindtrykket af denne drømmeundersøgelse er altså, at der næsten er forbløffende lidt forskel på, hvad mænd og kvinder ligger og drømmer om natten.

tn


Kilde: Krippner, S., & Weinhold, J. (2001). Gender Differences in the Content Analysis of 240 Dream Reports from Brazilian participants in Dream Seminars, Dreaming, 11(1), 35-42.

Forskningsnyt fra psykologien 2001, 10(5)

© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015