FORBINDELSE MELLEM DEPRESSION OG IMMUNAKTIVITET GÅR VIA MOTION


Vi har tidligere i Forsknings-nyt beskrevet undersøgelser, der dokumenterer en sammenhæng mellem depression og nedsat immunfunktion, hvilket bl.a. har ført til spekulationer om, at langvarige perioder med nedtrykthed skulle kunne give øget risiko for kræft, hvis immunapparatet i længere tid er svækket i "kampen" mod begyndende kræftceller.

Man har tidligere ment, at forbindelsen mellem depression og nedsat immunfunktion gik via stress-hormonet cortisol, fordi deprimerede mennesker i høj' grad kan siges at være stressede og derfor ofte reagerer med øget produktion af cortisol. Og netop cortisol kan ifølge adskillige undersøgelser svække immunsystemet på flere forskellige måder.

Denne sammenhæng forekommer ganske logisk - men passer dårligt med adskillige forskningsresultater, der godt nok viser, at deprimerede mennesker ofte har både øget cortisol-produktion og nedsat immunfunktion, men størrelsen af cortisol-stigningen svarer ikke særlig godt til graden af nedsat immunfunktion, så mange forskere er kommet i tvivl om, hvorvidt det er cortisol-stigningen, der er årsag til immunsvækkelsen.


Nu viser en ny undersøgelse, at det er det nok ikke, for i denne nye undersøgelse fandt man ganske vist, at der var en klar nedgang i immunsystemet hos deprimerede sammenlignet med ikke-deprimerede kvinder (på to ud af tre mål for immunaktivitet), men ingen forskel i cortisol-udskillelsen. Så her er det altså ganske utænkeligt, at det skulle være en forhøjet cortisol-produktion hos de deprimerede, der gav immunsvækkelse, siden der slet ikke var en højere koncentration af cortisol hos de deprimerede kvinder.

Til gengæld var der fire andre forskelle på de to grupper af deprimerede og ikke-deprimerede kvinder. De deprimerede kvinder røg mere, motionerede mindre, drak mere kaffe og sov (måske derfor) dårligere om natten. En nærmere analyse viste imidlertid, at hverken rygning, kaffedrikning eller søvn spillede nogen rolle for graden af immunsvækkelse i den deprimerede gruppe - men det gjorde til, gengæld og endda i høj grad manglen på daglig motion. Der var altså en nær sammenhæng mellem, hvor lidt kvinderne rørte sig i dagliglivet, og hvor meget deres immunapparat var svækket, i hvert fald for to af de tre mål for aktivitet i immunsystemet.

Forskerne konkluderede derfor, at vejen fra depression til immunsvækkelse ikke går via cortisol, men via nedsat daglig motion, idet depression indlysende kan svække et menneskes lyst til at motionere og i det hele taget foretage sig noget som helst. Det er altså formodentlig denne nedsatte daglige fysiske aktivitet, der er den egentlige årsag til en svækkelse af immunsystemet.

Dette resultat harmonerer også med tidligere undersøgelser, der har vist, at mennesker, der får for lidt daglig motion, har større risiko for senere at få kræft, uanset om de i perioder lider af depression eller ej
.

tn

Kilde: Miller, G.E., Cohen, S., & Herbert, T.B. (1999). Pathways Linking Major Depression and Immunity in Ambulatory Female Patients. Psychosomatic Medicine, 61,850,860.

Forsknings-nyt fra psykologien 2000, 9(3)

© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015